Доставка чрез закупуване на два броя нови автомобили за нуждите на Община Ветово

Документация

27.07.2017 16:39:36

Документация

Образци

27.07.2017 16:40:31

Образци

Протокол

09.08.2017 15:23:03

Информация до АОП

27.07.2017 16:36:16

Информация до АОП

Технически спецификации

27.07.2017 16:36:16

Технически спецификации