Доставка чрез закупуване на два броя нови автомобили за нуждите на Община Ветово

Проект на договор

27.07.2017 16:35:09

Проект на договор