„Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе “

Обява

22.04.2020 18:14:23

Съобщение за прекратяване(чл. 193 от ЗОП)

09.06.2020 15:04:51

Съобщение за прекратяване(чл. 193 от ЗОП)

Протокол

28.05.2020 13:34:17