„Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе “

Обява

12.06.2020 13:45:02

Съобщение за удължаване на срока

22.06.2020 18:05:48

Съобщение за удължаване на срока

Протокол

02.07.2020 10:44:18

Договори и споразумения

16.07.2020 14:05:38

Договор №ЗОП/СООП-2 от 14.07.2020 г.