Документация - документи за информация и образци за попълване

Документи
Техническа спецификация- Приложение № 1 2020-06-12 13:50:56 Изтеглете файл
Проект на договор 2020-06-12 13:50:20 Изтеглете файл
Образец 1 Декларация чл.192, ал.3 2020-06-12 13:49:50 Изтеглете файл
Образец 2 Техническо предложение 2020-06-12 13:49:15 Изтеглете файл
Образец 3 Ценово предложение 2020-06-12 13:48:11 Изтеглете файл