Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проект "Реконструкция и рехабилитация на част от водоснабдителна система и съоръжения на град Сеново и село Писанец"

Обява

13.09.2016 12:05:00

Документация

13.09.2016 12:05:00

Образци

13.09.2016 12:05:00

Проект на договор

13.09.2016 12:05:00