Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Ветово

Обява в профила на купувача, публикувана на 23.11.2016 г.