„Избор на изпълнител за строителство на открити комбинирани спортни площадки на територията на община Ветово, област Русе, по две обособени позиции“

ОПК-4/12.06.2020 г.

Обява

12.06.2020 15:32:43

Документация

12.06.2020 19:00:42

Съобщение за удължаване на срока

22.06.2020 17:59:35

Съобщение за удължаване на срока

Информация за публикувана обява до АОП

12.06.2020 16:01:18

Информация за публикувана обява до АОП