Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на община Ветово

Обява

27.10.2016 16:02:00

Образци

27.10.2016 16:02:00

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

03.11.2016 17:15:00

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Протокол на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти

16.11.2016 11:28:00

Протокол на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти

Информация за плащанията

24.02.2017 15:33:46

Информация за плащанията