Процедури по ЗОП

ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА (ОС)

03.11.2017 18:55:45

ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА (ОС)

Доставка на течно гориво за за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление за нуждите на община Ветово

11.09.2017 16:51:31

Доставка на течно гориво за за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление за нуждите на община Ветово 2017-2018

Основен ремонт на улици в община Ветово

27.07.2017 14:13:20

Основен ремонт на улици в община Ветово

Почистване на замърсени с отпадъци терени на територията на община Ветово

19.05.2017 16:15:57

Почистване на замърсени с отпадъци терени на територията на община Ветово

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на община Ветово през 2017 г.

09.01.2017 16:04:50

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на община Ветово през 2017 г.

Доставка на дизелово гориво за отопление S-0.001% за нуждите на детски и учебни заведения в община Ветово през отоплителен сезон 2016/2017 година

19.10.2016 17:49:01

Доставка на дизелово гориво за отопление S-0.001% за нуждите на детски и учебни заведения в община Ветово през отоплителен сезон 2016/2017 година

Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в община Ветово

23.06.2016 15:29:00

Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в община Ветово

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в СОУ Васил Левски - гр. Ветово, община Ветово

17.06.2016 10:26:00

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в СОУ Васил Левски - гр. Ветово, община Ветово