Март 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Процедури по ЗОП

„Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична и пътна мрежа на територията на община Ветово, област Русе, по обособени позиции“

03.06.2020 16:34:04

„Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична и пътна мрежа на територията на община Ветово, област Русе, по обособени позиции“

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищните столове, детската кухня и социалните заведения в община Ветово по девет обособени позиции“.

08.05.2020 19:08:37

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищните столове, детската кухня и социалните заведения в община Ветово по девет обособени позиции“.

„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод“ по две обособени позиции.

10.03.2020 18:29:39

„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод – улица „Плиска“ и част от улица „Преслав“, с. Смирненски, община Ветово“; Обособена позиция 2: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод – част от улица „Преслав“, с. Смирненски, община Ветово“

„Зимно поддържане на общински път RSE 1135 /III- 2001, Ветово-Глоджево/-Смирненски-граница общ. (Ветово-Русе) – Тетово / RSE 3147/ от с. Смирненски до разклона на с. Тетово“

27.12.2019 15:35:35

„Зимно поддържане на общински път RSE 1135 /III- 2001, Ветово-Глоджево/-Смирненски-граница общ. (Ветово-Русе) – Тетово / RSE 3147/ от с. Смирненски до разклона на с. Тетово“

Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в община Ветово

08.02.2019 17:02:17

Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в община Ветово

Почистване на замърсени с отпадъци терени на територията на община Ветово през 2019 г.

17.01.2019 16:51:10

Почистване на замърсени с отпадъци терени на територията на община Ветово през 2019 г.