Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

Предоставянето на услуги за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Ветово през експлоатационния период на 2015 - 2016

30.11.2015 10:22:00

предоставянето на услуги за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Ветово през експлоатационния период на 2015 - 2016