Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

„Инженеринг – изготвяне на технически проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за социални сгради /пенсионерски клубове/ на територията на община Ветово, област Русе, по две обособени позиции“

12.06.2020 17:21:50

„Инженеринг – изготвяне на технически проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за социални сгради /пенсионерски клубове/ на територията на община Ветово, област Русе, по две обособени позиции“

„Избор на изпълнител за строителство на открити комбинирани спортни площадки на територията на община Ветово, област Русе, по две обособени позиции“

12.06.2020 16:01:32

„Избор на изпълнител за строителство на открити комбинирани спортни площадки на територията на община Ветово, област Русе, по две обособени позиции“

Текущ ремонт на улица "Съединение" - гр. Ветово

17.05.2019 16:31:55

Текущ ремонт на улица "Съединение" - гр. Ветово

Реконструкция на улична мрежа на територията на община Ветово

12.04.2019 10:54:35

Реконструкция на улична мрежа на територията на община Ветово