Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Текущ ремонт на улица "Съединение" - гр. Ветово

17.05.2019 16:31:55

Текущ ремонт на улица "Съединение" - гр. Ветово

Реконструкция на улична мрежа на територията на община Ветово

12.04.2019 10:54:35

Реконструкция на улична мрежа на територията на община Ветово

Доставка чрез закупуване на два броя нови автомобили за нуждите на Община Ветово

27.07.2017 16:40:42

Доставка чрез закупуване на два броя нови автомобили за нуждите на Община Ветово